251 728  – tyle osób otrzymało już nasz pakiet

Pompeje – miasto upadku i nawrócenia

Starożytne Pompeje były jednym z najznamienitszych miast cywilizacji antycznej. Wykopaliska przeprowadzone wiele wieków po erupcji wulkanu pokazują, że bogactwo i całkowite odrzucenie Boga, stały się przyczyną upadku tego miasta. Archeolodzy wykazali, że mieszkańcy Pompejów prowadzili tak bardzo rozwiązłe życie, aż wreszcie doczekali się straszliwej kary – miasto zostało doszczętnie zniszczone.


Odbudowę Pompejów rozpoczęto w XIX wieku od budowy Papieskiego Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Jego powstanie wiąże się z historią objawień Matki Bożej Pompejańskiej, jakich doznała 21-letnia Fortunatina Agrellii. One zaś doprowadziły do ukształtowania się Nowenny Pompejańskiej. Dzięki pobożnemu odmawianiu tej modlitwy, miliony ludzi na całym świecie wyprosiły dla siebie potrzebne łaski.

Nowenna nie do odparcia

Nowenna Pompejańska jest jedną z najpopularniejszych modlitw Maryjnych na świecie, a zarazem jedną z najdłuższych i najbardziej wymagających modlitw Kościoła Katolickiego. Polega ona na codziennym odmawianiu całego Różańca przez 54 dni bez przerwy. Nieodłączną częścią Nowenny Pompejańskiej są także specjalne modlitwy, odmawiane codziennie przed, w trakcie i po Różańcu.

Nowenna Pompejańska jest prawdziwym wyzwaniem dla odmawiającego. Zakładając, że odmówienie jednej części Różańca zajmuje około 20 minut, oznacza to, że na całe nabożeństwo musimy poświęcić przynajmniej godzinę z każdego naszego dnia przez prawie dwa miesiące.

Warto jednak pozostać wytrwałym, ponieważ jest to niezwykle skuteczne nabożeństwo. Świadczy o tym także, fakt, że Nowenna Pompejańska nazywana jest „nowenną nie do odparcia”.

Zamawiając nasz pakiet, otrzymasz:

  • broszurę „Nowenna nie do odparcia” zawierającą m.in. informacje o powstaniu Nowenny, kulcie Matki Bożej Pompejańskiej, modlitwy oraz świadectwa osób, które wyprosiły liczne łaski;
  • ulotkę, dzięki której dowiesz się, jak odmawiać Nowennę Pompejańską;
  • kartę na podziękowania i prośby do Matki Bożej Pompejańskiej. Jeśli ją wypełnisz i odeślesz na nasz adres, my przekażemy ją do Papieskiego Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach, gdzie przed Cudownym Obrazem za wszystkich uczestników akcji zostanie odmówiony Różaniec!

Akcja „Matko Boża Pompejańska – okryj nas płaszczem Swej opieki!” została zakończona z sukcesem. Dziękujemy za udział!

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

czytaj więcej >>

Copyright 2020 by Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi

reddit https://www.perfectrichardmille.com/ is the first choice for high-end people. replica rolex rolex because of its brilliant profession to emphasise all of the foremost equity the symbol. many years of brilliant creativeness introduced the discount https://www.vapesstores.fr/. https://www.noobfactory.to/ are extremely famous swiss. stringent specifications will be the features regarding luxury sunglass. exact https://mexicojersey.ru/ found lacking a typical special is effective passed on. best https://www.sevenfridayreplica.ru may be good experience and exquisite blend of delicate pure beauty. best rolex uhr fake may be good experience and exquisite blend of delicate pure beauty.